สปริงดัน

สปริงดัน Compression Springs

ลักษณะของสปริงดัน คือ เป็นสปริงที่มีระยะห่างระหว่างรอบ (Pitch) ซึ่งระยะห่างนั้น แล้วแต่ลักษณะการออกแบบของงานที่ต้องการใช้ การต้านทานแรงกดหรือดัน มีรูปร่างแตกต่างกันไป
ขึ้นอยู่กับลักษณะของการใช้งานและน้ำหนักการกดหรือดัน นอกจากสปริงดันไซส์มาตราฐานแล้ว ทางบริษัท ยังรับทำสปริงดันตามตัวอย่าง หรือตามแบบที่ลูกค้าต้องการใช้งานได้

สปริงดัน