ลิ่ม

ลิ่ม ลิ่มเหล็ก ลิ่มสแตนเลส

บริษัท เคจีเอส จำกัด นำเข้า และ เป็น ตัวแทนจำหน่าย

ทั้งลิ่มเหล็ก (S45C) และลิ่มสแตนเลส

ภายใต้ แบรนด์  TRITON ในทั้งรูปแบบของลื่มหุน ลิ่มมิล และ มีหลายขนาด และไซส์ ไว้เพื่อบริการลูกค้า

TRITONลิ่ม