โซ่สั่งทำพิเศษ

โซ่สั่งทำพิเศษ

โซ่มีปีก – โซ่ลำเลียง แบบต่างๆ
บริษัท เคจีเอส จำกัด มีโซ่แบบต่างๆ เช่น โซ่ปีกโซ่ลำเลียง โซ่สั่งทำพิเศษ รวมจนถึง ข้อต่อชนิดต่างๆ

สั่งทำตามแบบสั่งทำตามแบบ

 

 

 

 

 

 

20151026_084951สั่งทำตามแบบ