มู่เล่ย์ตันเรียบ

มู่เล่ย์ตันเรียบ

บริษัท เคจีเอส จำกัด มีมู่เล่ย์ตันเรียบ หลายชนิดไว้รับรองลูกค้า เช่น

มู่เล่ย์ตันเรียบร่อง A, มู่เล่ย์ตันเรียบร่อง B, มู่เล่ย์ตันเรียบร่อง C  รวมทั้งขนาดและ

ไซส์ที่ลูกค้าต้องการ

มู่เล่ย์ตันเรียบ