มู่เล่ย์ชั้น

มู่เล่ย์ชั้น หรือ มู่เล่ย์เจดีย์

บริษัท เคจีเอส จำกัด มีมู่เล่ย์ชั้น หรือ มู่เล่ย์เจดีย์ หลายชนิด ไว้รับรองลูกค้า เช่น
มู่เล่ย์ชั้นร่อง A, มู่เล่ย์ชั้นร่อง รวมทั้งขนาดและ ไซส์ที่ลูกค้าต้องการ

มู่เล่ย์ชั้น