มู่เล่ย์สำเร็จรูป

มู่เล่ย์ หรือ มู่เล่ย์สำเร็จรูป
บริษัท เคจีเอส จำกัด มีมู่เล่ย์สำเร็จรูป หลายชนิด ไว้รับรองลูกค้า เช่น
มู่เล่ย์ร่อง A, มู่เล่ย์ร่อง B, มู่เล่ย์ร่อง C และมู่เล่ย์ร่อง D รวมทั้งขนาดและ ไซส์ที่ลูกค้าต้องการ

มู่เล่ย์