เฟืองโซ่คู่

เฟืองโซ่คู่เฟืองโซ่คู่ หรือ เฟืองTB-2

บริษัท เคจีเอส จำกัด มีเฟืองโซ่ 2 ชั้น มีดุม หลายเบอร์โซ่ไว้บริการลูกค้าตั้งแต่เบอร์ 25TB-2 35TB-2 40TB-2 50TB-2 60TB-2 80TB-2 100TB-2 120TB-2 140TB-2 จนถึงเบอร์ 160TB-2 รวมถึงหลายฟันเฟือง ตามที่ลูกค้าต้องการใช้ วัตถุดิบ เป็นเหล็กหัวแดง ชุบแข็งปลายฟัน