เฟืองดอกจอก

เฟืองดอกจอก

เฟืองดอกจอก บริษัท เคจีเอส จำกัด มีเฟืองดอกจอกตรง เฟืองดอกจออกเฉียง หลายโมดูล ไว้บริการลูกค้าตั้งแต่ M1 M1.5 M2 M2.5 M3.5 M4 จนถึง M5 รวมถึงหลายฟันเฟือง ทั้งในแบบ ดอกจอก 1:1 หรือ 2:1 ตามที่ลูกค้าต้องการ