เฟืองสะพาน

บริษัท เคจีเอส จำกัด มีเฟืองสะพาน มีหลายโมดูลไว้บริการลูกค้า ตั้งแต่ M1 M1.5 M2 M2.5 M3 M4 จนถึง M5 และ รวมไปถึง ตะกูล DPเฟืองสะพานขนาดของความยาว ตั้งแต่ 1 เมตร 1.5เมตร จนถึง 2 เมตรไว้บริการลูกค้า