เฟืองแผ่นเรียบ

เฟืองแผ่นเรียบ หรือ เฟืองเฟืองแผ่นเรียบ TA

บริษัท เคจีเอส จำกัด มีเฟืองแผ่นเรียบ หลายเบอร์โซ่ไว้บริการลูกค้าตั้งแต่ เบอร์ 25TA 35TA 40TA 50TA 60TA 80TA 100TA 120TA 140TA จนถึงเบอร์ 160TA รวมถึง หลายขนาดฟันเฟือง ตามแบบที่ลูกค้าต้องการใช้