เฟืองดอกจอก

เฟืองดอกจอก
Overview

เฟืองดอกจอกบริษัท เคจีเอส จำกัด มีเฟืองดอกจอกตรง เฟืองดอกจออกเฉียง หลายโมดูล ไว้บริการลูกค้าตั้งแต่ M1 M1.5 M2 M2.5 M3.5 M4 จนถึง M5 รวมถึงหลายฟันเฟือง ตามที่ลูกค้าต้องการ

Services

Related Projects