ลิ่ม

ลิ่ม
Overview

ลิ่ม บริษัท เคจีเอส จำกัด นำเข้า และ เป็น ตัวแทนจำหน่าย

ทั้งลิ่มเหล็ก (S45C) และลิ่มสแตนเลส

ภายใต้ แบรนด์  TRITON ในทั้งรูปแบบของลื่มหุน ลิ่มมิลไว้เพื่อบริการลูกค้า

tt_resize

Services